Strona główna Grafik Cennik Regulamin Galeria Kontakt Roczna ocena jakości wody
Witamy na stronie Pływalni

przy Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni


Aktualności:UWAGA!

Szkoła Podstawowa nr 40 zatrudni na 3/4 etatu ratownika wodnego.

inf. na pływalni lub tel. 58 620 04 61.INFORMACJA - WAŻNE!

PŁYWALNIA JEST PRZYSTOSOWANA DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
UWAGA!

Z PŁYWALNI MOGĄ KORZYSTAĆ DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA

- OD 3 DO 10 LAT WŁĄCZNIE - TYLKO POD OPIEKĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ

- OD 11 LAT DO UKOŃCZENIA 13 LAT WŁĄCZNIE
ZA OKAZANIEM KAŻDORAZOWO:

- LEGITYMACJI SZKOLNEJ
ORAZ
- PISEMNEJ ZGODY OPIEKUNA NA SAMODZIELNE KORZYSTANIE Z PŁYWALNI
KOMUNIKAT - PILNE!

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI
W CZASIE PANDEMII Kliknij tutaj.

KOMUNIKAT - PILNE!

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PŁYWALNI DLA OSÓB
Z OBJAWAMI JAKIEJKOLWIEK INFEKCJI,
PRZEDE WSZYSTKIM DRÓG ODDECHOWYCH.
KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody w basenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni.


Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach informujemy, że według badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium oraz codzienną analizę parametrów, woda w cyrkulacji i w niecce basenowej spełnia wszystkie wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.