Strona główna Grafik Cennik Regulamin Galeria Kontakt Komunikat o rocznej ocenie jakości wody
Witamy na stronie Pływalni

przy Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni


Aktualności:INFORMACJA - WAŻNE!

PŁYWALNIA JEST PRZYSTOSOWANA DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
UWAGA!

Z PŁYWALNI MOGĄ KORZYSTAĆ DZIECI POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA

- OD 3 DO 10 LAT WŁĄCZNIE - TYLKO POD OPIEKĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ

- OD 11 LAT DO UKOŃCZENIA 13 LAT WŁĄCZNIE
ZA OKAZANIEM KAŻDORAZOWO:

- LEGITYMACJI SZKOLNEJ
ORAZ
- PISEMNEJ ZGODY OPIEKUNA NA SAMODZIELNE KORZYSTANIE Z PŁYWALNI
KOMUNIKAT - PILNE!

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI
W CZASIE PANDEMII Kliknij tutaj.

KOMUNIKAT - PILNE!

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PŁYWALNI DLA OSÓB
Z OBJAWAMI JAKIEJKOLWIEK INFEKCJI,
PRZEDE WSZYSTKIM DRÓG ODDECHOWYCH.
KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody w basenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni.


Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy że badanie przeprowadzone przez PSSE w Gdyni w dniu 27.09.2021r.wykazało w wodzie systemu cyrkulacji basenowej przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii Legionella sp. tj. 2jtk/100ml.

Zgodnie z wymaganiami dopuszczalna liczba bakterii Legionella sp.powinna wynosić 0. Podjęto stosowne działania naprawcze. Przewidywany termin uzyskania prawidłowych parametrów wody w cyrkulacji basenowej to 3 listopada 2021 r.

Wszystkie pozostałe parametry wody z systemu cyrkulacji bas enowej jak i wody w niecce basenowej spełniają wymagania w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia