Strona główna Grafik Cennik Regulamin Galeria Kontakt Komunikat o rocznej ocenie jakości wody

Cennik ... Bilety ... Karnety ...
Bilet jednorazowy*
NORMALNY 12 zł
ULGOWY 8 zł
RODZINNY 7 zł / 1 osoba
FERYJNY 2 zł

* za wejście na 45 minut.
Cennik z dnia: 04.03.2014r.
Karnety (ważne 2 miesiące)*

NORMALNY 110 zł / 10 wejść
ULGOWY 70 zł / 10 wejść

Wynajem torów*

1 TOR 105 zł
CA£Y BASEN 628 zł

Bilety i karnety ulgowe przysługują:
  • Dzieciom i uczniom (po okazaniu legitymacji szkolnej),
  • Studentom do ukoñczenia 25 roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej),
  • Emerytom i rencistom,
  • Osobom niepełnosprawnym (po okazaniu legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Opiekun osoby niepełnosprawnej, która wymaga pomocy, upoważniony jest do bezpłatnego wejścia na basen.

Bilet rodzinny przysługuje w:

Zniżka dla weteranów i weteranów poszkodowanych:
  • weterani i weterani poszkodowani korzystają bezpłatnie z pływalni na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.
Bilet feryjny przysługuje:
  • dzieciom i uczniom w czasie ferii zimowych obowiązujących w województwie pomorskim w ustalonych przez basen godzinach.


Serdecznie zapraszamy!


Rodzinka PL :)


Honorujemy karty:
Karta MultiSport Plus Karta Gdynia Rodzinna Karta FitProfit Karta FitSport